niedziela, 3 czerwca 2012

Kila słów wstępu.

Blog ten poświęcony będzie powszechnemu i jednocześnie ignorowanemu tematowi - dyskalkulii.
Postaramy przybliżyć się temat tych specyficznych trudności matematycznych szczególnie z zakresu diagnozy i terapii. Jest to zagadnienie niezwykle interesujące, lecz wciąż trudno znaleźć powszechnie dostępne informacje. Dlatego postaram się to zmienić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt iż problem ten jest, zgodnie z wynikami najnowszych badań, dość rozpowszechniony w polskiej populacji - szacuje się, że około 25% uczniów na różnych etapach nauki doświadcza trudności w uczeniu się matematyki.
Ale jak odróżnić niechęć do nauki wynikającą z zaległości w uczeniu od dyskalkulii? Na to pytanie będę próbowała odpowiedzieć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz