piątek, 8 czerwca 2012

Dziś chciałabym przedstawić kilka rodzajów ćwiczeń, jakie można stosować u dzieci z dyskalkulią, które można stosować w domu. Wydaje mi się, że ich największym atutem jest nauka przez zabawę, ale przejdźmy do meritum ;)1. Ćwiczenie percepcji wzrokowej:

 - uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach,

 - szukanie różnic między obrazkami,

 - składanie pociętych liter i wyrazów według wzoru,

 - tworzenie tekstu z rozsypanki wyrazowej.

2. Ćwiczenie percepcji słuchowej:
 - powtarzanie wyrazów, krótkich zdań,

 - poruszanie się zgodnie z instrukcją słowną, np. idź dwa kroki w lewo,

 - konstruowanie "pod dyktando".

3. Ćwiczenie percepcji manualnej:

 - malowanie kolorami narysowanych kształtów,

 - rysowanie przez kalkę techniczną,

 - pogrubianie konturów, np. figur geometrycznych,

 - wycinanie po liniach prostych, falistych lub łamanych.


4. Ćwiczenie orientacji przestrzennej i motoryki:


 - składanie pociętych figur geometrycznych według wzoru,

 - różnicowanie i określanie położenia przedmiotów względem siebie,

 - wycinanie i komponowanie według wzoru,

 - łączenie wyciętych figur w regularne kompozycje.

5. Ćwiczenie myślenia, pamięci i uwagi:

 - zabawa w "dodaj i podaj wynik" lub "odejmij i podaj wynik",

 - wykonywanie operacji na zbiorach np. wyznaczanie części wspólnej,

 - łamigłówki matematyczne,

 - zabawa "jakiej liczby brakuje" w danym ciągu.


6. Ćwiczenie dojrzałości emocjonalnej:

 - ćwiczenie pozytywnego nastawienia do samodzielnego rozwiązywania zadań,

 - ćwiczenie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne emocjonalnie,

 - rozwijanie zdolności skupienia uwagi na zadaniu,

 - ćwiczenie nawyku sprawdzania poprawności wykonywania zadania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz