wtorek, 5 czerwca 2012

Trudności w życiu codziennym

Osoby z dyskalkulią doświadczają wielu trudności w życiu codziennym. Tak więc, wbrew pozorom ich problemy nie ograniczają się tylko do rozwiązywania zadań na lekcjach matematyki, ale rozprzestrzeniają się na wiele innych dziedzin życia. Jakich? Zapraszam do lektury!

Trudności w uczeniu się arytmetyki:
- brak zdolności do układania cyfr w odpowiednim porządku (np. od najmniejszej do największej),
- trudności z rozróżnianiem lub grupowaniem pewnych liczb czy przedmiotów,
- brak zdolności do rozumienia symboli graficznych (np. znaki drogowe),
- trudności w wykonywaniu prostych operacji matematycznych (np. podliczanie kwoty jaką trzeba zapłacić w kasie przy zakupie dwóch rzeczy),
- obniżona zdolność identyfikowania liczb z pisemnymi symbolami,
- trudności z zapamiętywaniem i zapisywaniem cyfr (np. kod pin do karty kredytowej).Trudności w nauce geometrii:
- mylenie stron i kierunków,

- pomijanie drobnych elementów graficznych figur,
- błędy lokalizacyjne, problemy z orientacją w przestrzeni,
- trudności z umiejscowieniem znaków i figur w przestrzeni,
- trudności z rozwiązywaniem zadań geometrycznych .Trudności w życiu codziennym:
- awersja do gier, które wiążą się z cyframi lub kojarzeniem przestrzennym (np. domino, szachy),
- pomyłki w używaniu pieniędzy,
- powtarzające się złe wykręcanie numeru telefonu,
- słaba koordynacja sportowa,
- trudności w zapamiętywaniu następstw kroku tanecznego czy reguł sportowych,
- kłopoty w podróży np. przechodzenie na zły peron.


Warto dodać, że uczniowie z dyskalkulią oprócz problemów wymienionych wyżej z jakimi spotykają się codziennie, mają wiele trudności z nauką matematyki. Często zdarza się, że:
- pracują bardzo wolno i ciągle otrzymują złe wyniki,
- pracują zrywami, niesystematycznie,
- unikają prac matematycznych
- podczas lekcji "wyłączają się"
- łatwo się męczą podczas rozwiązywania zadań matematycznych.

Dlatego właśnie, bardzo ważna jest dobre podejście zarówno ze strony nauczyciela jak i rodziców. Ale na ten temat więcej, w następnym poście!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz